ΦΥΣΗ EVER

Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές του Ν. Καρδίτσας

apagorpin

Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 5 χρόνια  ήτοι από  21 – 08 – 2016 μέχρι 20 – 08 – 2021
Σε έκταση  2.937,00 στρεμμάτων στις θέσεις ΝΗΣΙ – ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ – ΚΟΜΠΟΥΡΙ – ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ των Δημοτικών Κοινοτήτων Μουζακίου, Μαυρομματίου και της Τοπικής Κοινότητας Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδιτσας και η όποια ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη θέση ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ επί της επαρχιακής οδού Μουζακίου – Λαζαρινας, ακολουθεί την ανωτέρω οδό με κατεύθυνση ανατολική την όποια και παρακάμπτει για να εξακολουθήσει τα όρια των Νομών Καρδίτσας – Τρικάλων μέχρι να καταλήξει στον επαρχιακό δρόμο Λαζαρινας – Γελάνθης.
Ακολουθεί τον ανωτέρω δρόμο με κατεύθυνση νότια, περνάει τη γέφυρα Γελάνθης στον ποταμό Πάμισο και με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί τη νότια όχθη του ποταμού για 500 μ.
Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση νότια στα όρια του οικισμού Γελάνθης μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό Γελάνθη – Μουζάκι όπου και την ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική μέχρι τη θέση Μάνδρα Τσουλούφα.
Από εκεί περνάει στη βόρεια όχθη του ποταμού Πάμισου και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο επί της βόρειας όχθης μέχρι να συναντήσει τη θέση Κόκκινο Λιθάρι που άρχισε.
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ  Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη, οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται συμφώνα με του νόμους περί θήρας ως ισχύουν.