ΦΥΣΗ EVER

Κρούσματα γρίπης των πτηνών σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Τμήμα Υγείας Ζώων της Δ/νσης Κτην/κής από τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτην/κής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  απέστειλε στην Κυνηγετική Ομοσπονδία το υπ’ αριθ. πρωτ. 472551/4535/22.11.2016 έγγραφό της προς ενημέρωσή σχετικά με κρούσματα γρίπης των πτηνών σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούνται οι κυνηγοί αν τυχόν βρουν νεκρά πτηνά, όπως επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το έγγραφο ΕΔΩ :  ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ – ΠΚΜ

Πηγή: Κομαθ-Hunters.gr