ΦΥΣΗ EVER

Πρόεδρος ΚΣ Πτολεμαΐδας: Κυνηγετικές ρεζέρβες στη Δ. Μακεδονία


Η ποικιλία των θηραμάτων στη Δυτική Μακεδονία, που προσελκύει πολλούς κυνηγούς από τα Νότια τμήματα της χώρας, κατά τους χειμερινούς μήνες, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού, τις λεγόμενες κυνηγετικές ρεζέρβες, όπου οι λάτρεις του σπορ, καταβάλλουν συμβολικό τίμημα, απολαμβάνοντας συναρπαστικές καταστάσεις.
 Σύμφωνα με τον  Πρόεδρο  του Κυνηγετικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας Χρήστο Κόνιαλη, ο οποίος, με βάσει τα δελτία έκδοσης για την άσκηση θήρας στην περιοχή, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο,  κάνει λόγο για επισκέψεις  αρκετών ατόμων  που επιδόθηκαν στο δημοφιλές σπορ, ενισχύοντας κατά την παραμονή τους εδώ, τοπικές επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης.
Παρά τις όποιες αντιρρήσεις συναδέλφων του, ο κ. Κόνιαλης, θεωρεί ότι το εγχείρημα  είναι εφικτό , στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, με την σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και  τη δημιουργία υποδομών
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου