ΦΥΣΗ EVER

Απαγόρευση θήρας σε περιοχές της ΧαλκιδικήςΗ Αναπληρώτρια Δασάρχης Κασσάνδρας Μαργαρίτα Π. Μπαχαντουριάν, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις, εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης της θήρας, παντός θηράματος, για τρία (3) έτη και συγκεκριμένα για τις κυνηγητικές περιόδους 2017 – 2018, 2018 – 2019 και 2019 – 2020,
α) σε έκταση (Ε1) εμβαδού χιλίων τριακοσίων σαράντα κόμμα διακοσίων εβδομήντα ένα (1.340,271) στρεμμάτων, της οποίας η οριοθέτηση περιγράφεται ως ακολούθως
Βόρεια: Αγροδασικοί δρόμοι και εκτάσεις δασικού και μη δασικού χαρακτήρα
Νότια: Κεντρικός επαρχιακός δρόμος
Ανατολικά: Αγροδασικός δρόμος Μόλας Καλύβας-Κασσανδρινού
Δυτικά: Εκτάσεις δασικού και μη δασικού χαρακτήρα
β) σε έκταση (Ε2) εμβαδού τριάντα επτά κόμμα εξακόσια σαράντα οχτώ (37,648) στρεμμάτων, της οποίας η οριοθέτηση περιγράφεται ως ακολούθως
Βόρεια: Εκτάσεις δασικού και μη δασικού χαρακτήρα
Νότια: Αγροδασικός δρόμος
Ανατολικά: Εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα
Δυτικά: Εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα
στην περιοχή «Μόλα Καλύβα» των Τοπικών Κοινοτήτων Κασσανδρινού και Καλάνδρας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, του Δήμου Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Οι περιοχές απαγόρευσης θήρας, περιλαμβάνουν τις εκτάσεις που έχουν καεί από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22-9-2017 καθώς επίσης και κατά τόπους μη καμένες όμορες εκτάσεις.
Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, κλίμακας 1:15.000 βάσει της λίστας συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 των κορυφών των οριογραμμών, που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κασσάνδρας θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της απαγόρευσης του κυνηγίου, για την περαιτέρω προστασία του θηραματικού πλούτου, με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σήμανσης της περιοχής απαγόρευσης.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Κασσάνδρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.