ΦΥΣΗ EVER

Τα κορακοειδή στο... στόχαστρο!

Oι πληθυσμοί των θηραμάτων καθώς και των μη θηρεύσιμων πτηνών επηρεάζονται άμεσα από τα αρπακτικά, ειδικά τα κορακοειδή που επιτίθενται σε φωλιές.


Το γνωστό πλέον στους αναγνώστες του «Εθνους - Κυνήγι» πείραμα του Αλερτον ξεκίνησε το 1992 σε ένα αγρόκτημα που κληροδοτήθηκε στον Βρετανικό Οργανισμό Θηραματοπονίας.

Σκοπός του πειράματος ήταν η διερεύνηση της συνύπαρξης συνετής γεωργίας με την πανίδα και το κυνήγι. Μια ομάδα επιστημόνων παρακολουθεί και καταγράφει την κατάσταση ενώ στις μελέτες συμμετέχουν πανεπιστήμια και υπάρχει χρηματοδότηση από τη βρετανική κυβέρνηση. Είναι με άλλα λόγια ένα «επίσημο» πείραμα.Τα πρόσφατα στοιχεία για την πορεία των πληθυσμών θηραμάτων στο Αλερτον ρίχνουν φως στο θέμα της επίδρασης των αρπακτικών, και συγκεκριμένα των κορακοειδών που καταστρέφουν φωλιές, στους πληθυσμούς θηραμάτων και άλλων ειδών. Τα στοιχεία είναι πλέον προφανή έως εξόφθαλμα.

Βελτιώσεις στον βιότοπο.

Οταν άρχισε το πείραμα, το 1992, γινόταν έλεγχος των κορακοειδών στο κτήμα, καθώς και της αλεπούς. Ταυτόχρονα γίνονταν βελτιώσεις στον βιότοπο, όπως σπορές, φύτευση φυτών που προσφέρουν κάλυψη, ενώ παρεχόταν τροφή για τα θηράματα τον χειμώνα.

Δεν έγινε καμία απελευθέρωση θηραμάτων στο κτήμα. Ο,τι θηράματα υπήρχαν ήταν «φυσικά».
Από το 1993 έως το 2001 οι πληθυσμοί φασιανού, κοκκινοπόδαρης πέρδικας και λαγού αυξήθηκαν σημαντικά στο Αλερτον. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή την αύξηση στον έλεγχο των αρπακτικών που κατέστρεφαν φωλιές, στην παροχή πλούσιας εντομοπανίδας για τροφή των νεοσσών και στην παροχή τροφής τον χειμώνα. Η διαχείριση αυτή επέτρεψε τη διοργάνωση πέντε κυνηγετικών ημερών ανά έτος μέχρι το 2001. Το 2001, για πειραματικούς λόγους, σταμάτησε ο έλεγχος αρπακτικών για να καταγραφεί η επίδραση της αρπακτικότητας στην πτηνοπανίδα. Το 2006 σταμάτησε και η παροχή τροφής τον χειμώνα. Οι πληθυσμοί φασιανού, πέρδικας και λαγού έπεσαν κατακόρυφα.
Το 2006 σταμάτησε η παροχή τροφής τον χειμώνα και η πτώση των πληθυσμών συνεχίστηκε. Το 2011 αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος κυνηγίου που βασίζεται στην εισαγωγή και απελευθέρωση φασιανών εκτροφείου.
Το πρόγραμμα αυτό συνοδεύτηκε από αύξηση των φασιανών καθώς και της πέρδικας και του λαγού, ενώ αύξηση έδειξαν και οι πληθυσμοί μη θηρεύσιμων ειδών.
Τα αρπακτικά...
Οι μελέτες του Αλερτον έχουν αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι οι πληθυσμοί των θηραμάτων καθώς και των μη θηρεύσιμων πτηνών επηρεάζονται άμεσα από τα αρπακτικά, ειδικά τα κορακοειδή που επιτίθενται σε φωλιές. Οπως λένε οι επιστήμονες: «Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος αρπακτικών ως μέρος της διαχείρισης θηραμάτων δικαιολογείται και συμβάλλει στην καλή διαχείριση οικοτόπων και γενικά της υπαίθρου, εφόσον ο έλεγχος των αρπακτικών δεν βάζει σε κίνδυνο τα ενδημικά αρπακτικά».

Το πρόγραμμα αυτό συνοδεύτηκε από αύξηση των φασιανών καθώς και της πέρδικας και του λαγού.

Kείμενο: ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ
Πηγή: ΕΘΝΟΣ-Κυνήγι