ΦΥΣΗ EVER

Νέα μέτρα για τους Κύπριους κυνηγούς: Μόνο με άδεια φυσίγγια, θα αγοράζουν καινούργια!!..Νέα μέτρα για τους Κύπριους κυνηγούς εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον «Φ», ετοιμο δηλώνει το Υπουργείο Εσωτερικών να συζητήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (οργανωμένους κυνηγούς, κατασκευαστές φυσιγγίων, ιδιοκτήτες καταστημάτων κυνηγετικών ειδών κ.λπ.) την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη,όπως τη χαρακτήρισε, για την υποχρεωτική επιστροφή των άδειων φυσιγγίων κατά την αγορά καινούργιων, με την εισαγωγή, μάλιστα, σχετικής έκπτωσης.
Η υιοθέτηση του μέτρου αυτού, όπως εκτιμάται, θα συμβάλει στην πάταξη του άσχημου φαινομένου της απόρριψης φυσιγγίων στους κυνηγότοπους, το οποίο, δυστυχώς, εξακολουθεί να υφίσταται παρά τις αυστηρές πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών σε απαντητική του επιστολή προς τον Γιώργο Περδίκη, ημερ. 28/4/2017, το 2003 εισήχθη σχετική πρόνοια στον τότε νεοσύστατο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο με την οποία απαγορευόταν η απόρριψη φυσιγγίων ή σκουπιδιών στο ύπαιθρο από κυνηγούς. Το 2012 το εν λόγω άρθρο ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την εισαγωγή της ακόλουθης διάταξης:«Πρόσωπο που κατέχει άδεια κυνηγίου, κατά τη διάρκεια κάθε κυνηγετικής εξόρμησης, οφείλει να κατέχει αριθμό κενών φυσιγγίων, τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των φονευθέντων θηραμάτων που κατέχει».
Αυτό είχε ως στόχο να περάσει ακόμα πιο έντονα το μήνυμα ότι οι κυνηγοί δεν πρέπει να αφήνουν τα φυσίγγιά τους στους κυνηγότοπους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα τελευταία 13 χρόνια, λόγω της εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων της νομοθεσίας αλλά και των προσπαθειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που καταβάλλει η Υπηρεσία Θήρας, μειώθηκε το εν λόγω φαινόμενο. Σ’ αυτό συνέβαλαν, προσθέτει, οι εξώδικες καταγγελίες κατά κυνηγών, όπου, σύμφωνα με το Υπουργείο, ξεπερνούν τις 30 κάθε χρόνο.

Π{ηγή: NewsBomb.com.cy