ΦΥΣΗ EVER

Παραγωγή καρποφόρων δένδρων και θάμνων από τον ΚΣ Κομοτηνής


Κάθε χρόνο παράγονται περίπου 1.000 καρποφόροι θάμνοι και δέντρα
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής εδώ και τρία συναπτά έτη παράγει φυτευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη φυτευτική περίοδο σε εθελοντικές δράσεις του Συλλόγου (αναδασώσεις, δεντροφυτεύσεις κλπ.) καθώς και σε έργα βελτίωσης βιοτόπου άγριας ζωής.
Οι τοπικοί θηροφύλακες της ΣΤ ΚΟΜΑΘ και του Συλλόγου συλλέγουν κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόρους και μοσχεύματα) από τα δασικά οικοσυστήματα της Ροδόπης και προβαίνουν στις απαραίτητες εργασίες φυτωρίου (σπορά, ποτίσματα, ξεχορτάριασμα, κλαδεύσεις) μέχρι τα φυτά να είναι έτοιμα προς χρήση. Κάθε χρόνο παράγονται περίπου 1.000 καρποφόροι θάμνοι και δέντρα.  Μουριά, Συκιά, Καστανιά, Καρυδιά, δαμασκηνιά, μελικουκιά είναι κάποια από τα είδη δέντρων που παράγονται ενώ από θάμνους πυράκανθος, σπάρτο, φυλλίκι, τσαπουρνιά, κράταιγος, φουσκιά κ.ά.