ΦΥΣΗ EVER

Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες στον ΚΣ Θηβών


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Θηβών προσκαλεί όσα μέλη του θεώρησαν άδεια κυνηγίου την κυνηγετική περίοδο 2017-2018 να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες που θα γίνει την Κυριακή 15 Απριλίου 2018 και σε περίπτωση μη απαρτίας, την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις 9.30π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, Λ.Μπέλλου 1, με θέματα Ημερησίας Διάταξης:
-Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και δύο Πρακτικογράφων
-Έκθεση πεπραγμένων Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, Εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής,  Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. και Δασαρχείου Θηβών.
-Έγκριση Απολογισμού Έτους 2017 και Προϋπολογισμού Έτους 2018.
-Έγκριση Πρόσθετης Εισφοράς.
-Ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.
-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
-Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών μελών καθώς και δύο μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Κυνηγετικού Συλλόγου Θηβών.
Η υποβολή των αιτήσεων για τους υποψήφιους Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 1.30μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Συλλόγου: 22620.23660.
Με Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Κοκοντίνης Δημήτριος
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ  Δ΄  ΚΥΝ.  ΟΜΟΣΠ.  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ 4,  322 00   ΘΗΒΑ
Α.Φ.Μ.: 090322010 Δ.Ο.Υ.:ΘΗΒΑΣ  ☎22620.23660
e-mail: kynsthiv@otenet.gr website:ksthivas.blogspot.com