ΦΥΣΗ EVER

ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ – ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

ΠουλιάΧωρίς ιδιαίτερα προβλήματα άρχισε η νέα κυνηγετική περίοδος, προκαλώντας, ωστόσο την ανάγκη στον ΔΕΔΔΗΕ να εφιστήσει την προσοχή στους κυνηγούς να μην στοχεύουν τα θηράματά τους όταν αυτά βρίσκονται πάνω ή πλησίον των ηλεκτροφόρων δικτύων (αγωγοί, καλώδια, στύλοι, υποσταθμοί, μονωτήρες κλπ) καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων, τραυματισμών, πρόκλησης πυρκαγιάς, βλάβης στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης κλπ.
Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι σε κάθε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από τα παραπάνω αίτια, οι υπεύθυνοι διώκονται από το Νόμο. Παράλληλα, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, συνιστά για την περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί φθορά στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης (πτώση καλωδίων, αγωγών κλπ), η οποία ενδέχεται να έχει προκληθεί από τα παραπάνω φαινόμενα ή από άλλα αίτια, να ενημερώσει άμεσα το γραφείο βλαβών της τοπικής μονάδας, να αποτρέψει την παρέμβαση τρίτων, καθώς και να ενθαρρύνει την απομάκρυνση όλων των πολιτών από το σημείο αυτό.
Από τη μεριά τους, πάντως, οι κυνηγοί δηλώσουν σε όλους τους τόνους πως θα τηρήσουν στο ακέραιο τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, για να είναι το κυνήγι απόλαυση και να μην οδηγήσει σε τραγωδίες, γιατί αυτό συμβαίνει δυστυχώς συχνά από απροσεξία. Συνέστησαν και στους συναδέλφους τους να σέβονται τους χώρους και τις περιουσίες στις οποίες θα πηγαίνουν να κυνηγούν γιατί είναι ξένες ιδιοκτησίες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αναφορικά τέλος με την έκκληση να μην στοχεύουν τα θηράματά τους όταν αυτά βρίσκονται πάνω ή πλησίον καλωδίων ή αλλού, ξεκαθαρίζουν ότι εάν γίνεται κάτι τέτοιο σίγουρα δεν είναι εσκεμμένο και θα αντιμετωπιστεί άμεσα.