ΦΥΣΗ EVER

Δύο χιλιάδες εξακόσιους φασιανούς θα διαθέσει το εκτροφείο ΓρεβενώνΜε απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση κυνηγετικών φασιανών από το Κρατικό Εκτροφείο Γρεβενών σε κυνηγετικούς συλλόγους με σκοπό τον εμπλουτισμό βιοτόπων.
Συνολικά θα διατεθούν 2.600 κυνηγετικοί φασιανοί σε 12 κυνηγετικούς συλλόγους. Οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς & υλοποίησης του εμπλουτισμού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες των Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τις εποπτεύουσες δασικές υπηρεσίες προϋπολογισμό των Κυνηγετικών Συλλόγων.
Συγκεκριμένα  οι Κυνηγετικού Σύλλογοι που θα προβούν στους εμπλουτισμούς βιοτόπων είναι οι εξής:

1) Κ.Σ Γρεβενών 300 άτοµα

2) Κ.Σ ∆εσκάτης 300 άτοµα
3) Κ.Σ Βελβενδού 200 άτοµα
4) Κ.Σ Κοζάνης 200 άτοµα
5) Κ.Σ Τσοτυλίου 200 άτοµα
6) Κ.Σ Εορδαίας 200 άτοµα
7) Κ.Σ Άργους Ορεστικού 200 άτοµα
8) Κ.Σ Φλώρινας 200 άτοµα
9) Κ.Σ Σερβίων 200 άτοµα
10) Κ.Σ Πύλης 200 άτοµα
11) Κ.Σ Φαρκαδόνας 200 άτοµα
12) Κ.Σ Τρικάλων 200 άτοµα

Οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς & υλοποίησης του εµπλουτισµού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες των Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από τις εποπτεύουσες δασικές υπηρεσίες προϋπολογισµό των Κυνηγετικών Συλλόγων.