ΦΥΣΗ EVER

H έννοια του κυνηγετικού όπλου από νομική άποψη και η δυνατότητα ανθρώπινης επέμβασης και μετατροπής του .


H έννοια του κυνηγετικού όπλου από νομική άποψη και η δυνατότητα ανθρώπινης επέμβασης και μετατροπής του .
Γράφει ο Γιώργος Πετράκης
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και ΣτΕ
Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Αιγάλεω
Η έννοια του κυνηγετικού όπλου αναγκαστικά κρίνεται όχι από πραγματικά γεγονότα γενικά αλλά από προδιαγραφές πραγματικών γεγονότων , όπως τις καθορίζει ο Νόμος . Κι αυτό συμβαίνει επειδή κάθε όπλο που μπορεί θεωρητικά να κυνηγήσει κάποιος δεν είναι υποχρεωτικά και κυνηγετικό , αφού ο Νόμος καθορίζει με λεπτομέρεια ποιο είναι κυνηγετικό όπλο . Επομένως το κυνήγι επιτρέπεται ν’ ασκείται μόνο με νόμιμο κυνηγετικό όπλο .
Το άρθρο 1 παράγραφος β του Νόμου 2168/1993 ορίζει ότι κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκανα και δίκανα , επαναληπτικά και ημιαυτόματα όπλα , που έχουν το εσωτερικό της κάνης τους λείο και όχι ραβδωτό , μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου , σταθερό , μη πτυσσόμενο κοντάκι , λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας , προορίζονται αποκλειστικά για την άσκηση θήρας ή εξάσκηση στην σκοποβολή , φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν είναι δυνατόν να δεχτούν περισσότερα από τρία φυσίγγια . Στα κυνηγετικά όπλα περιλαμβάνονται και λειόκανα όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου φλόμπερ ( FLOBERT ) .
Οι προδιαγραφές αυτές ελέγχονται με την υποχρεωτική προσκόμιση του κυνηγετικού όπλου σε κάθε ανανέωση ή μεταβίβαση της άδειας κατοχής του (Α.Κ.Κ.Ο. ) από το Αστυνομικό Τμήμα (τμήμα ασφάλειας ) της μόνιμης κατοικίας του κατόχου τους . Κάθε κυνηγετικό όπλο υποχρεωτικά συνοδεύεται και από άδεια κατοχής αλλιώς διαπράττεται το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατοχής κυνηγετικού όπλου , που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 1 έτος και χρηματική ποινή , όπως προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2168/1993 .Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια κατοχής από το Αστυνομικό Τμήμα τότε αφαιρείται το όπλο από την Αστυνομική Αρχή και κρατείται σ αυτήν μέχρι δύο (2) χρόνια .
Σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει πολλούς κυνηγούς είναι ποια είναι η νομική λύση στην περίπτωση που ένα κυνηγετικό όπλο έχει αφαιρεθεί από την Αστυνομική Αρχή ή επίκειται ανάκληση της άδειας κατοχής του , ώστε να μην απολεσθεί το όπλο και επέλθει οικονομική ζημία στον κάτοχο του . Το άρθρο 10 παρ. 8 του ν. 2168/2003 προβλέπει ότι με άδεια των αστυνομικών αρχών επιτρέπεται η πώληση και η διάθεση του κυνηγετικού όπλου από τον ιδιοκτήτη του κατά το διάστημα της διετίας ή πριν από τη λήξη ή την ανάκληση της άδειας του σε εμπόρους ή άτομα που έχουν άδεια της Αστυνομικής Αρχής για την αγορά τους . Σε περίπτωση που παρέλθει η διετία και δεν πωληθεί ή διατεθεί το κυνηγετικό όπλο κατάσχεται και περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δημόσιο . Σήμερα έχει παραταθεί η διάρκεια ισχύος όλων των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων μέχρι την 30.7.2008 , οπότε οι κάτοχοι των ήδη ληγμένων αδειών , πρέπει να σπεύσουν στα Αστυνομικά Τμήματα για να ανανεώσουν την άδεια κατοχής τους .
Συνεπώς και εφόσον όλα τα κυνηγετικά όπλα ελέγχονται από τα Αστυνομικά Τμήματα εάν είναι κυνηγετικά , όταν πωλούνται ή διατίθενται ή ανανεώνονται οι άδειες κατοχής τους δεν πρέπει να επεμβαίνουμε στα όπλα και να τα μετατρέπουμε . Κάθε ανθρώπινη επέμβαση και μετατροπή στο κυνηγετικό όπλο δεν είναι παράνομη . Παράνομη είναι η επέμβαση εκείνη και η μετατροπή που καθιστά το κυνηγετικό όπλο , εκτός των προδιαγραφών που προβλέπει το άρθρο 1 παρ .2 του Ν. 2168/1993 .
Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να επέμβει στο κυνηγετικό όπλο του και να του μειώσει το μήκος της κάνης κάτω από 50 εκατοστά , το συνολικό του μήκος κάτω από 1 μέτρο , να αντικαταστήσει το σταθερό κοντάκι του με σπαστό ή πτυσσόμενο , να τοποθετήσει ή μετατρέψει τις κάνες που έχουν το εσωτερικό τους είναι ραβδωτό , να μετατρέψει την αποθήκη του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται πάνω από 3 φυσίγγια ασχέτως εάν κυνηγά μέχρι τρία φυσίγγια . Στις περιπτώσεις αυτές το όπλο δεν είναι κυνηγετικό αλλά είναι μόνο όπλο η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2168/2003. Επίσης η μετατροπή του κυνηγετικού όπλου , η ένταξη του εκτός προδιαγραφών στην κατηγορία του όπλου επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 590 ευρώ . Με το ίδιο άρθρο και με την ίδια ποινή τιμωρείται και η απάλειψη ή παραποίηση του αριθμού του όπλου για οποιονδήποτε σκοπό . 

Αυτονόητο είναι ότι επουσιώδεις ανθρώπινες επεμβάσεις στα κυνηγετικά όπλα , όπως τοποθέτηση σκοπεύτρων , τσοκ , ρύθμιση σταθερών κοντακίων , δημιουργία porting στις κάνες είναι επιτρεπτές . Καλό θα είναι να μην μεταβάλλεται το μήκος της κάνης του όπλου , όχι γιατί αυτό είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο αλλά για να μην θίγεται η ταυτότητα του όπλου και δημιουργείται σύγχυση στις Αρχές , όπως για παράδειγμα η κοπή της κάνης από 71 στα 66 εκατοστά , όταν το όπλο έχει δηλωθεί με αριθμό κάνης 71 εκατοστών .
Οι κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων δεν πρέπει να ξεχνούν ότι όταν κρατούν ένα νόμιμο κυνηγετικό όπλο κρατούν εκ των πραγμάτων ένα όπλο που σκοτώνει . Ποτέ δεν πρέπει να το μεταβάλλουν από κυνηγετικό όπλο . Μπορεί κάποιοι έστω και δικαιολογημένα να διαφωνούν με κάποιες τεχνικές προδιαγραφές που θέτει ο νόμος αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είμαστε εμείς οι νομοθέτες . Η αντιμετώπιση του νόμου και των Ελληνικών Δικαστηρίων σε περιπτώσεις παραβάσεων κατόχων κυνηγετικών όπλων είναι ιδιαίτερα αυστηρή . Δεν θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο και με χαλαρή συνείδηση ότι είναι κεκτημένο το να κρατάμε ένα κυνηγετικό όπλο . Κάθε μέρα που κυνηγάμε ή εξασκούμαστε στην σκοποβολή δίνουμε εξετάσεις ότι δίκαια κρατάμε το κυνηγετικό μας όπλο . Η μη παράνομη μετατροπή του κυνηγετικού όπλου , η σωστή χρήση και η ασφαλή φύλαξη του είναι κάθε φορά το ζητούμενο και όχι το δεδομένο . Γιατί όλες οι παραβάσεις του Ν. 2168/1993 εκτός από ποινικές συνέπειες , έχουν και διοικητικές , όπως την ανάκληση της άδειας κατοχής αλλά και την αφαίρεση του κυνηγετικού όπλου.