ΦΥΣΗ EVER

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ
Η πυκνότητα της πεδινής πέρδικας στο νομό Θεσσαλονίκης, ήταν από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη μέχρι πρόσφατα.
Τα τελευταία χρόνια όμως, πληθαίνουν οι μαρτυρίες κυνηγών που κάνουν λόγο για αισθητή μείωση των πληθυσμών του είδους στην περιοχή μας.
Έτσι, μετά από επώνυμες καταγγελίες των κυνηγών μελών του Συλλόγου μας, αλλά και άλλων κυνηγών που βγαίνουν για εκπαίδευση σκύλων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για πεδινές πέρδικες, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων προχώρησε άμεσα σε επαφές με τη ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ, έτσι ώστε να διερευνηθεί η πληθυσμιακή αφθονία της πεδινής πέρδικας.
Από τις αρχές Οκτωβρίου του 2017, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων προχώρησε σε διανομή ερωτηματολογίου για την πεδινή πέρδικα, το οποίο συνέταξε ο αρμόδιος Επιστημονικός Συνεργάτης της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ, Δασολόγος κ. Αλ. Γκάσιος.
Το ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικές με την πληθυσμιακή αφθονία του είδους, τις πιθανές αλλαγές στους βιοτόπους του, την πληθυσμιακή αφθονία των αρπάγων αλλά και το καθεστώς διατήρησης κάθε δυνητικής απειλής για την πεδινή πέρδικα, δόθηκε σε κυνηγούς και κυναγωγούς που δραστηριοποιούνται στο νομό Θεσσαλονίκης.
Μετά από πολλές και επίπονες προσπάθειες, η διοίκηση του Συλλόγου μας κατάφερε και συγκέντρωσε περίπου 100 απαντημένα ερωτηματολόγια μέσα σε διάστημα πέντε μηνών. Τα ερωτηματολόγια επεστράφησαν στα τέλη Μαρτίου στην επιστημονική ομάδα της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ με σκοπό την επεξεργασία τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπώσουνε την κατάσταση και θα δείξουν τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουμε στο άμεσο μέλλον για τη διαχείριση και προστασία της πεδινής πέρδικας.
Από τη μέχρι τώρα επεξεργασία προέκυψαν τα εξής άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την πληθυσμιακή αφθονία και την αναπαραγωγική περίοδο του είδους στην περιοχή του ν. Θεσσαλονίκης:
1. Πόσες εξόδους κάνουν οι κυνηγοί που απάντησαν για εκγύμναση σκύλων
α. 5,56% κάνουνε λιγότερες από πέντε εξόδους εκγύμνασης σκύλων
β. 22,23% κάνουν πέντε ως δέκα εξόδους
γ. 42,59% κάνουν δέκα ως είκοσι εξόδους
δ. 29,62% κάνουν περισσότερες από είκοσι εξόδους
2. Ζευγάρια που συναντούσανε κατά μέσο όρο στα εκπαιδευτικά τους με έμπειρα σκυλιά μέχρι και το Μάρτιο του 2007:
α. 21,43% λιγότερα από τρία
β. 43,81% συνάντησε τρία ως έξι
γ. 34,76% συνάντηση έξι ως δέκα
3. Ζευγάρια που συναντούσανε κατά μέσο όρο στα εκπαιδευτικά τους με έμπειρα σκυλιά μέχρι και το Μάρτιο του 2012:
α. 33,34% λιγότερα από τρία
β. 42,93% συνάντησε τρία ως έξι
γ. 23,73% συνάντησε έξι ως δέκα
4. Ζευγάρια που συναντούσανε κατά μέσο όρο στα εκπαιδευτικά τους με έμπειρα σκυλιά μέχρι και το Μάρτιο το 2016 και το 2017:
α. 87,77% λιγότερα από τρία
β. 11,17% συνάντησε τρία ως έξι
γ. 1,06% συνάντησε έξι ως δέκα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
Α ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ
Β ΤΡΕΙΣ ΜΕ ΕΞΙ
Γ ΕΞΙ ΜΕ ΔΕΚΑ
2007
21,43%
43,81%
34,76%
2012
33,34%
42,93%
23,73%
2016-2017
87,77%
11,17%
1,06%
5. Πότε συναντάτε τις πρώτες φωλιές πεδινής πέρδικας;
α. Τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου: 11,67%
β. Πρώτο δεκαήμερο Απριλίου: 23,34%
γ. Δεύτερο δεκαήμερο Απριλίου: 41,67%
δ. Τρίτο δεκαήμερο Απριλίου: 13,34%
ε. Πρώτο δεκαπενθήμερο Μαίου: 1,67%
στ. Δεν έχω βρει φωλιές: 8,34%
6. Μέχρι πότε συναντάτε νεοσσούς πεδινής πέρδικας;
α. Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου: 48,34%
β. Μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου: 20%
γ. Μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου: 28,33%
δ. Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου: 3,34%
ε. Άλλο (προσδιορίστε): 0%
Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων βρίσκεται σε εξέλιξη, από τα παραπάνω όμως είναι προφανές πως έχουμε σημαντική μείωση της πληθυσμιακής αφθονίας της πεδινής πέρδικας στο ν. Θεσσαλονίκης, ενώ προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια και η διάρκεια της αναπαραγωγικής της περιόδου, γεγονός το οποίο θα έπρεπε να αποτελέσει τη βάση για ρύθμιση της εκγύμνασης των σκύλων μας χρονικά έτσι ώστε να βοηθήσουμε με την «απουσία» μας, αυτό το υπέροχο είδος να ανακάμψει πληθυσμιακά και να συνεχίζει να χαρίζει σε κυνηγούς και εκπαιδευτές τη συγκίνηση που μας χαρίζει εδώ και πολλά χρόνια.
Σύντομα θα επανέλθουμε με νέο δελτίο τύπου με τα τελικά αποτελέσματα από τη επεξεργασία των ερωτηματολογίων τα οποία θα σταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες με σκοπό να ληφθούν υπόψη στους σχεδιασμούς για τη διαχείριση και προστασία της πεδινής πέρδικας στην περιοχή μας.