ΦΥΣΗ EVER

Νέο ΔΣ στον Κυνηγετικό Σύλλογο Βόλου


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 13/5/2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 23/5/2018 είναι το εξής:
Πρόεδρος: Μόσδρομος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Γκόβαρης Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Μπουτίνας Βάϊος
Ταμίας: Τζουρβατζής Απόστολος
Κοσμήτωρ: Μπουμπουλίδης Αναστάσιος
Μέλη: Βερτζίνης Πέτρος,Καραγεώργος Γεώργιος, Παπαδόπουλος Βασίλειος , Τζουμπουσλής Δημήτριος
Ελεγκτική Επιτροπή
Βαρελάς Κων/νος
Γκριναφίδης Φίλιππος
Σταμόπουλος Κων/νος
Υπεύθυνοι Θηροφυλακής
Μόσδρομος Ιωάννης , Γκόβαρης Δημήτριος